Znetvoření z Markovie

Popis jedné z typických nestvůr pro RL, upravený pro prostředí Markovie.
Napsal Vannax

Znetvoření z Markovie


--- Co je to Zákon?---

Říše děsu je domovem mnoha lidí, kteří mohou prokazovat překvapivé nadání chápat medicínu a přírodní filozofii. V jedné oblasti se však žádný mudrc ani lékař – ať již renomovaný a uznávaný nebo skrytý a se špatnou pověstí – nemůže rovnat šílenci Františku Markovovi: v oblasti anatomie a fyziologie zvířat. Za desítky let pozorování, pitvání, vivisekce a náročných experimentů Markov přivedl téměř k dokonalosti odporné procesy přeměny zvířat do otřesných tvorů s náznakem lidskosti. Tento proces přeměny nespočíval v žádných tajemných praktikách nebo dokonalé magii, ale v bolestné přestavbě celé morfologie organismu pomocí chirurgických a alchymistických postupů. To vyžaduje skvělou technickou zručnost řemeslníka, píli a trpělivost lékaře a chladnou nestrannost dlouholetého pracovníka jatek. Bohužel bylo Markovovi naděleno těchto vlastností lopatou.
Kniha Denizens of Darkness představuje znetvořeného jako nestvůru, kterou je možné použít jako hrůzného potomka Markovových pokusů. Vedle toho může DM použít zde uvedenou šablonu k vytvoření unikátních znetvořených s použitím zvířat z Monstrous Compendium. Tato šablona představuje typického znetvořeného z Markovie, jehož zvířecí původ je naprosto zjevný. Čas od času se Markovovi podařilo vytvořit bytosti velmi blízké člověku. Tyto zoufalé duše nejlépe reprezentují normální lidské postavy, ačkoli jejich zvířecí druh v nich přetrvává jako „anomálie“. Naneštěstí tyto téměř bezchybné experimenty postupně degenerují na normální znetvořené z Markovie do 6d10 dnů, protože v nich postupně převáží jejich fyzická charakteristika divoce žijícího tvora. Nejvíce Markova frustruje to, že stále nenašel prostředek na úplné zastavení této regrese, i když je schopen ji zvrátit, když tvora podrobí dalšímu cyklu operací (viz Secrets of the Dread Realms).
Znetvoření z Markovie jsou humanoidní bytosti s prvky zvířete odporně promíchaného s rysy člověka. Na rozdíl od některých znetvořených mají Markovovy výtvory rysy pouze z jediného zvířete. Jejich svalstvo je pokryto srstí nebo šupinami a celkový vzhled dává co nejděsivěji znát jaká byla původní podoba zvířete. Bývají většinou méně znetvoření než jiní znetvoření, ačkoli jejich morfologie je vždy reflexí mezí jejich zvířecího původu, naroubovaných do humanoidního tvaru. Znetvořený kanec tedy má krátké těžkopádné končetiny, masivní trup a primitivní prsty, které budí zdání párových kopyt. Ačkoli je jejich vzhled odrazem Markovových neúnavných pokusů o souměrnost, ošklivé jizvy po chirurgických zákrocích vždy zohyzdí svalovinu znetvořených. Znetvoření z Markovie lámaně mluví hrůzu nahánějící směsicí výrazů z Baloku a zvířecích skřeků. K lepší srozumitelnosti jim už vůbec nepomáhá opuchlost po chirurgických zákrocích, provizorně sešité rty jazyky. Hlasivky a nosohltan utrpěly při operacích právě tak.

Vytváření znetvořeného z Markovie
„Znetvořený z Markovie“ je šablona, kterou lze přidat k jakémukoli zvířeti velikost S (malý) až L (velký), které má končetiny a kostru uvnitř těla (dále uváděno jako „původní zvíře“). Druh tvora se mění na „odchylku“ a velikost se upravuje na M (střední). Znetvořený z Markovie používá všechny základní charakteristiky zvířete a jeho zvláštní schopnosti jak je uvedeno dále.
Rychlost: Rychlost základního zvířete se mění na 30 stop. Pokud původní zvíře nemá normální rychlost pohybu po zemi (tj. má k dispozici jen rychlost pro hrabání v zemi, šplh, létání anebo plavání), získá pro pohyb na zemi rychlost 30 stop. Pokud se původní zvíře pohybuje pouze norováním, šplhem nebo plaváním, pak se jeho rychlost na zemi mění jen na polovinu normální hodnoty. Pokud má původní zvíře rychlost létání, pak o tuto formu pohybu přichází.
Útoky: Znetvořený si zachovává přirozené útoky normálního zvířete, ačkoli se zranění způsobované těmito útoky může změnit. Navíc může znetvořený nyní používat zbraně stejně jako humanoidi. Znetvořený, který útočí svými přirozenými zbraněmi a zároveň ve stejném kole útočí zbraní, kterou drží v rukou, má na ní v tom kole postih -5 stejně, jakoby držená zbraň byla jeho druhotnou přirozenou zbraní. Tento postih se sníží na -2, jestliže je znetvořený schopen v jednom kole provádět násobný útok, který lze brát i v případě, že má méně než tři přirozené zbraně. Samozřejmě, že znetvořený, který nese nebo drží předměty nemůže používat útok pařátem (pařáty) nebo některé typy úderů. Znetvoření mají automaticky dovednost na následující zbraně: dýka, srp, kyj, krátké kopí, poloviční kopí, krátká hůl, šipka, prak, oštěp, vrhací sekera, jednoruční sekera, velký kyj a krátký luk.
Zranění: Základní zranění, které znetvořený způsobuje přirozenými zbraněmi se mění na hodnoty popsané v níže uvedené tabulce:
kousnutí 1d4
pařáty 1d4
rohy/paroží 1d6
úder, útok zadními končetinami, plácnutí ocasem, kopyta 1d3
Akční rádius: se mění na: 5 stop na 5 stop/ 5 stop
Zvláštní útoky: Znetvořenému se zachovávají všechny zvláštní útoky, které mělo jeho původní zvíře. Při rozsápání pařátama se používá změněná hodnot zraní popsaná výše u pařátů.
Zvláštní vlastnosti: Znetvořeným zůstávají zvláštní vlastnosti, které mělo původní zvíře a získávají ještě níže uvedené.
Zrychlené léčení: Znetvoření mají zrychlené léčení 1.
Schopnosti: Následující vylepšení ze základního zvířete: Sil +4, Obr -2, Odl +8, Int +6, Cha +6.
Dovednosti: Znetvoření získávají 12 dovednostních bodů navíc, díky probuzení jejich mysli schopné vnímat. Následující dovednosti je možné si rovněž „koupit“ jako dovednosti vztažené k třídě, pokud již nejsou zahrnuty v údajích základního zvířete: schopnost vcítit se do zvířete, rovnováha, šplhání, řemeslná zručnost, zacházení se zvířaty, léčení, skrývání, zastrašování, skákání, vědění (o přírodě), naslouchání, tichý pohyb, rozeznávání, plavání a tradice divočiny. Všechny další dovednosti se při utrácení dovednostních bodů (DB) považují jako dovednosti jiných tříd a je na ně třeba vynakládat více DB. Jestliže znetvořený později postoupí do třídy normální hráčské postavy, kupuje si dovednosti jako by činila běžná postava dané třídy.
Druhotné schopnosti: Znetvoření získávají Ostražitost, Vytrvalost a schopnost mít lepší Iniciativu, pokud jí již nemají.
Poklady: žádné peníze, 50% zboží (nic kovového). 50% předmětů (nic kovového) Přesvědčení: obvykle neutrální zlo
Postup v úrovních: podle třídy postavy
Nejoblíbenější třídou znetvořených z Markovie je barbar. Téměř všichni znetvoření Markovie, kteří přejdou na třídu hráčské postavy, jsou barbaři, jsou známé i případy adeptů, druidů a hraničářů. O ostatních třídách nebylo nikdy slechu.

Příklad Markovského znetvořeného
Příklad používá jako základní zvíře geparda.
Markovský znetvořený gepard
Střední anomálie
HD: 3d8+18 (31zb) Iniciativa: +7 (+3 Obr, +4 vylepšená iniciativa)
Rychlost: 30 stop
AC: 14 (+3 Obr, +1 přirozeně)
Útoky: kousnutí +7 v šarvátce, 2 pařáty +2 v šarvátce; nebo kamenná jednoruční sekera +7 v šarvátce; nebo kamenný krátký luk s rozsahem +5
Zranění: kousnutí 1d4+5, pařát 1d4+2, kamenná sekerka 1d6+4, kamenný krátký luk 1d6-1
Zvláštní útok: podražení nohou
Schopnosti: Sil 20, Obr 17, Odl 23, Int 8, Mou 12, Cha 12
Zvláštní vlastnosti: sprint (rychlost 300 stop), zrychlené léčení 1
Dovednosti: šplh, skrývání, skákání, naslouchání, tichý pohyb, rozeznávání, a tradice divočiny
Napsal Vannax 22.10.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
ČAS 0.14195108413696 secREMOTE_IP: 44.200.27.215